Desenvolupament de projectes

El projecte és l'esborrany del futur

Necessitem que ens deixis accedir a la següent informació

Emplenar fitxa tècnica. Plànol cadastral, aixecament geodèsic, aixecament topogràfic forestal, estudi hidrogeologic, plànols de totes les edificacions,esquemes de xarxes de distribució, alçats d'edificis existents i en construcció, fotos panoràmiques de la parcel·la i etc.

sol·licitar visita de l'especialista

Estudi preliminar

Traçat i replanteig

Elaborar una solució per fer el projecte
Acordar les condicions de treball
Rebre els documents
Fer pressupost i fixar terminis per realitzar els treballs
Explicar els detalls necessaris i signar el contracte
Fer pagament a compte

Feines per fer un projecte

Traçat i replanteig

Elaborar una solució per fer el projecte


Feines per fer un projecte

Elaborar un concepte de disseny segons les dades de la tasca tècnica i els teus desitjos.
Aprovar el concepte.
Imatges de disseny (modelatge 3D)

Plànols i altres
documents de treball

Plànol de planta general d'adequació de l'entorn i de plantacions amb memòria explicativa del projecte
Plànol de plantacions (Ubicació de totes les plantacions en la parcel·la)
Plànol de replanteig de plantacions amb una relació de plantes
Plànol de relleu i terraplè
Plànol de pavimentació i mosaics de pavimentació
Plànol de replanteig d'adequació de l'entorn
Plànols d'electrificació i mobiliari urbà (bancs, pèrgoles), si es troben en la parcel·la
Pla d'objectes aquàtics (piscines, fonts, estanys, etc.), si es troben en la parcel·la
Pla de reg
Pla de mosaics (per a pavimentació amb dibuix)
Modelat (imatges 3D)
Especificació de maquinària

Lliurament del projecte

Lliurament de plànols i altres documents impresos i per correu electrònic (2 exemplars)
Signatura de l'acta de lliurament i abonament dels honoraris

Ofertes especials
per fer projecte del teu jardí

Pack«BASICO»de 385 a 685 euro

Pack«Optimo»de 700 a 1500 euro

Pack«Maximo»a partir de 1500 euro

Condicions

Relleu relativament pla, pocs requisits

Relleu fàcil o parcialment difícil

Tots

EL PACK INCLOU:

plànol de planta general + plànol de plantacions, zones especials (zones de descans), mobiliari urbà
dues propostes de disseny de les zones de la parcel·la
Pack «BASICO»
+
modelatge 3D d'una zona especial (vista 3D general).
Pack «OPTIMO»
+
mosaic de pavimentació (3 propostes com a màxim)
proposar materials per a la pavimentació
estudi estacional de les plantacions
plànol d'electrificació externa
mobiliari urbà sense detalls

EL PACK NO INCLOU:

disseny de parterres, grups de plantacions, zones especials (zones de descans), mobiliari urbà
anàlisi de fotos de diferents dissenys
disseny de parterres, grups de plantacions, zones especials (zones de descans), mobiliari urbà
disseny de parterres, grups de plantacions, zones especials

PODEN FER QUE PUGI EL PREU TOTAL:

dibuix detallat d'algunes vistes;
la zonificació és complicada (cal reflectir molts elements en el plànol)
cal dibuixar amb detalls algunes zones (fer un croquis)
correcció de planta general feta per un altre professional
modelatge 3D d'altres zones
la zonificació és complicada (cal reflectir molts elements en el plànol)
factor de reconstrucció
correcció de planta general feta per un altre professional
la zonificació és complicada (cal reflectir molts elements en el plànol)
correcció de planta general feta per un altre professional

EL PREU POT BAIXAR EN ELS SEGÜENTS CASOS:

la superfície és de més de 2000 m2
diferents àrees s'inclouen en el projecte (per exemple, cal excloure del projecte l'àrea ocupada per les edificacions, superfícies forestals, etc.)
la superfície és de més de 2000 m2
diferents àrees s'inclouen en el projecte (per exemple, cal excloure del projecte l'àrea ocupada per les edificacions, superfícies forestals, etc.)
la superfície és de més de 2000 m2
diferents àrees s'inclouen en el projecte (per exemple, cal excloure del projecte l'àrea ocupada per les edificacions, superfícies forestals, etc.)

TENEN COST ADDICIONAL: