FAQ

La pregunta ben formulada
és la meitat de la resposta

— Amb quina freqüència ha de venir el jardiner? — Quant temps es necessita per realitzar un projecte de jardí des de zero? — Quin tipus de gespa posar natural o artificial? — Cal pagar per la visita del tècnic? — ¿Per què escollir gespa artificial? — Com triar la gespa artificial que necessito? — No necessita la gespa atificial cap manteniment? — La gespa artificial és de fàcil col·locació?

JJ StoneAmb quina freqüència ha de venir el jardiner?

Depenent de les necessitats de cada client i del seu jardí podem oferir-li un pla de manteniment a la seva mesura. Una vegada el tècnic hagi avaluat el seu cas li farem una proposta que s'adapti a vostè.

Trucar a l'especialista

JJ WoodQuant temps es necessita per realitzar un projecte de jardí des de zero?

Cada projecte es realitza en els terminis marcats des de l'inici, pot anar des dels dos o tres dies fins a dos o tres mesos en treballs de major envergadura. Sempre complim els terminis acordats.

JJ GardenQuin tipus de gespa posar natural o artificial?

Nosaltres sempre escoltem i estudiem la demanda i les necessitats del client per així poder, en cada cas concret, assessorar i aconsellar el material mes adequat.

JJ GardenCal pagar per la visita del tècnic?

El nostre tècnic vindrà per valorar les feines o donar el seu punt de vista sense cap cost afegit.

JJ Garden¿Per què escollir gespa artificial?

Ens trobem davant un producte que està canviant el concepte del jardí clàssic, cada vegada la gespa artificial ens ofereix més avantatges respecte de la gespa convencional. Ens trobem davant un producte que redueix el consum d'aigua, així com elimina la despesa en abonaments, i el treball de manteniment com pot ser la sega o les tasques d'escarificació o airejat. Sempre ho trobem en òptimes condicions, sense problemes de fang o brutícia i amb un tacte agradable per caminar o tombar-se al damunt. L'estalvi econòmic en manteniment és considerable.

JJ GardenCom triar la gespa artificial que necessito?

Avui dia ens trobem un mercat saturat de productes de molt diferents qualitats i procedències amb el que cal anar amb compte a l'hora d'escollir la gespa artificial que comprem. En JadeJardi sempre treballem amb primeres marques de gespa de fabricació (fil i cosit) 100% europea i amb la seva deguda certificació mediambiental conforme està lliure de plom i cadmi. Hi ha diferents paràmetres que ens indiquen la qualitat de la gespa com poden ser el nombre de puntades per m2 que ens defineix la densitat del producte o el grossor de la base de la mateixa que ens aporta la resistència i durabilitat del producte. Una altra de les coses a tenir en compte és la longitud de les fibres i definir l'ús que se li dóna a la gespa per poder triar el que més ens convingui. En JadeJardi sabrem triar el millor producte per a tu i el teu jardí.

JJ GardenNo necessita la gespa atificial cap manteniment?

L'ideal és un mínim de manteniment per assegurar que amb el pas dels anys el tindrem sempre amb un aspecte immillorable. Amb una actuació anual on s'ajusta la quantitat de sorra de sílice i se li passa la màquina amb el raspall dur per tornar a aixecar les fibres és suficient.

JJ GardenLa gespa artificial és de fàcil col·locació?

Per a la seva col·locació cal rebaixar el terreny uns 10 cm, per després emplenar amb sauló i anivellar la superfície. El sauló el que ens permet és una base estable, compactada i permeable que sempre ens donarà un bon drenatge. Sobre aquesta superfície anivellada posarem una tela antigerminant per evitar que surtin herbes no desitjades. Una vegada tenim la superfície preparada presentarem la gespa i començarem amb les retallades que és la part més delicada del treball, després pegarem les juntes amb material específic per a tal fi i finalment afegirem sorra de sílice i claus acerados per a la bona subjecció al terreny. Un bon raspallat per aixecar les fibres farà que la seva nova gespa llueixi amb tota la seva esplendor.

Veure fotos de piscines de JJ Stone

No has trobat la resposta?