Logo JadeJardi
loading

Jardí amb vegetació i zones de descans

Localització:

Sant Quirze del Vallès

Àrea:

300 m2

Objectius:

El projecte se situa a Sant Quirze del Vallès, i el primer condicionant del projecte de jardí va ser treballar sobre una piscina d'obra que estava en construcció. L'arrebossat dels murs de tanca estava afectat per humitats i es trobava en mal estat. D'aquesta manera es va proposar la reconstrucció de diferents punts del mur amb un acabat amb revestiment ceràmic d'imitació pedra, pel qual es va dur a terme la instal·lació elèctrica d'il·luminació a tot el perímetre de la parcel·la: regates, cablejat, caixes i les mateixes llums encastades. Això aconsegueix llum ambient a tota la zona de jardí, amb tonalitats càlides i un focus de llum a 45° amb les que s'obté una atmosfera tènue i acollidora. A més d'aquesta instal·lació, també es va fer el projecte d'il·luminació de diferents punts de la façana, en algunes zones amb llums situades a nivell de paviment per afavorir aquesta mateixa idea de llum ambient proposada amb la il·luminació del mur de tanca, així com la de l'espai d'emmagatzematge al límit de la parcel·la.

Idea:

A l'espai de jardí al voltant de la piscina es va respectar la distribució original, conservant els arbres i la vegetació existent i afegint gespa artificial d'alta qualitat i un entarimat sintètic de color marró amb tonalitats semblants a la tanca calada de lames horitzontals existent. Al límit de la tanca es va reformar la caseta i la zona d'hort de la que ja disposaven els clients, també amb una gamma de colors similars a la resta del projecte. Al passadís d'accés lateral també es va respectar la vegetació original i es van ampliar els diferents elements dels quals disposaven, tant el punt d'aigua exterior com la caseta del seu gos, i es va dissenyar un tancament per a l'espai d'emmagatzematge. Tant a la zona de jardinera de l'accés lateral com a l'espai d'hort es va instal·lar un sistema de reg automàtic.