Logo JadeJardi
loading

Jardí a l'estil minimalista i intimitat amb pantalles vegetals

Localització:

Castelldefels

Àrea:

292 m2

Objectius:

Ens trobem un jardí sense arreglar en una casa a la muntanya que està acabada de reformar de l'interior i amb unes precioses vistes a la mar. L'espai a reformar està en tres altures delimitat amb paret d'obra i malla de simple torsió, aquesta tanca es troba en un estat de falta de tensió i amb ancoratges dels pals en mal estat. En la primera altura a peu de carrer tenim una zona pavimentada sense opció de parterres en el sòl, tot element vegetatiu haurà d'anar en test. Absència d'instal·lació de llum i aigua. En la segona altura, en forma de "o" trobem com a element principal la piscina. Només baixar les escales ens trobem un parterre enganxat al mur amb forma rectangular sense elements vegetatius. El mur té una tanca de simple torsió i bruc. En el costat oposat també hi ha un parterre amb elements vegetatius no aprofitables i una tanca de simple torsió que surt des de terra. En un tercer nivell tenim una zona de forma rectangular, amb farciment de sauló, tanca de simple torsió amb els ancoratges en mal estat i planta arbustiva en el costat esquerre. No hi ha escala d'accés

Idea:

Buscar les millors opcions estètiques i funcionals per a donar vida a les zones verdes del terreny amb una selecció de plantes concorde al clima, condicions i desitjos del client, buscant un estil mediterrani modern. També amb elements artificials per a buscant l'equilibri entre el cost de manteniment i l'estètica del jardí. Aconsellar i buscar les millors solucions per a cada racó sempre buscant crear espais moderns, amb baix cost de manteniment i el més sostenibles possible. Donar un toc final elegant i fresc a l'espai exterior per al gaudi dels nostres clients i els seus al·legats En el nivell intermig es proposa rajola porcelanica d'exterior combinat amb parterres de grava marbre blanc pur, en un costat de la casa amb cítrics i l'altre costat amb una pantalla vegetal de Eugenies per a donar intimitat amb el veí. Cal fer totes les tanques noves i proposem integrar uns gavions amb pedra blanca on integrem la dutxa de la piscina. Aquesta tanca anirà coberta de Gessamí. En la part inferior proposem una zona oberta amb gespa artificial i una zona de graves.