Logo JadeJardi
loading

Reforma del jardí

Localització:

Cerdanyola del valls

Àrea:

465 m2

Objectius:

Ens trobem un jardí antic amb molts defectes de construcció i una piscina amb la part posterior a una altura amb diferents nivells. També es detecta un lleuger desplaçament del mur de contenció de terres i esquerdes en els paviments. L'escala d'accés actualment està dividida en dues parts, hi ha una zona de rampa i resta és escala. No hi ha sistema d'evacuació d'aigües pluvials ni brutes. Hi ha una zona dedicada a hort que volen mantenir. Barreres arquitectòniques que tancaven els espais, així com elements vegetals mal distribuïts. Hi ha diferents arbres i arbustos, alguns dels quals cal mantenir i altres eliminar. La zona de la cuina i el bany necessiten reforma i connexió al desaigüe. Mala il·luminació.

Idea:

Unificar tots els paviments en un sol nivell Desplaçar l'hort de lloc Crear una zona de gespa artificial amb un parterre de planta natural al voltant de la piscina Sanejar el mur adjacent a la piscina i reparar l'esquerda existent Eliminar els elements vegetals prèviament seleccionats amb el client Crear una xarxa de desaigües i recollides d'aigües pluvials i brutes que mitjançant una bomba que impulsa l'aigua al desaigüe general A la zona de l'escala cal sanejar els esglaons i ampliar-los a tota l'amplària del corredor, sanejant i enterrant els conductes d'aigua que passen pel lateral Creació d'una zona de chill-out amb terra de tarima sintètica. Fer un sistema de reg automàtic amb sistema gota-gota Coronació de la piscina i rectificat dels skimmers per a adequar-ho al nou nivell d'acabat, així com la rejuntada d'aquesta. Donar un aspecte modern d'acord amb l'estil de la reforma de l'interior de la casa Fem projecte d'acord amb els gustos i demandes del client